Name Event Chip Time
1. Tracie Petty Marathon 3:44:56
2. Katie Eliot Marathon 3:58:40
3. Mary Matlock Marathon 3:59:25
4. Heather Estes Marathon 4:15:06
5. Amy E Bray Marathon 4:30:20