Name Event Chip Time
1. Umashankar Kashyap 10K 48:02
2. Sulabh Shukla 10K 1:05:54
3. Rajesh Kumar 10K 1:11:11
4. Anand Kumar 10K 1:18:53